Expozícia, ktorá je osobnou výpoveďou siedmich členov fotografického zoskupenia GRANUS – Aleny Sojkovej, Petra Berčíka, Petra Halmosa, Dušana Seiferta, Martina Sojku, Pavla Valenta a Ferdinanda Hrablaya, ponúka ich pohľady na svet blízky i vzdialený a ľudí v ňom. Ich tvorba prenesie návštevníkov na breznianske lazy, do slovenských dedín a každodenného života v nich. Objektív našej spolupracovníčky Aleny Sojkovej približuje aj ťažký, ale naplnený život ľudí na indonézskych ostrovoch. Z prostredia automobilových pretekov sú zábery ďalšieho železiara Pavla Valenta. Športovú tematiku rozšírili pohľady na netradičné lietanie v teplovzdušných balónoch… Zhrnuté do jednej vety – autori svojim srdcom i citlivým okom zaznamenali krásne a zaujímavé okamihy zo svojho života.

„Výstava Napísané svetlom obsahuje veľa príbehov, rôzne žánre zobrazenia, je v nej mnoho spracovaných tém, každá z nich si žiada svoj čas. Ponorte sa do týchto príbehov, nájdite si cestu k autorom a vychutnajte si ich tvorbu,“ povedala predsedníčka fotoklubuGranus Anna Nociarová. Stotožňujeme sa s jej názorom a pozývame vás na výstavu do synagógy, ktorá je verejnosti sprístupnená do14. septembra 2012, pondelok až piatok od 10. do 12. hod. a od 13. do 15. hodiny.

Dvojtýždenník Podbrezovan, ročník LXVII, číslo 18
Autor:Viera Kúkolová
Foto: autor