Fotoklub Granus založilo 15 nadšencov fotografie s cieľom zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vytvárať podmienky pre činnosť svojich členov v oblasti fotografie, podporovať rozvoj fotoamatérskeho a fotografického umenia, sprístupniť fotografické umenie širšej verejnosti a prispievať ku zachovaniu, dokumentovaniu a rozvíjaniu národného kultúrneho dedičstva a zachovaniu kultúrnych hodnôt.

fotogranus-chata-3

Poslaním tohto občianskeho združenia je vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvárať na to vhodné materiálno-organizačné podmienky. Granus bude organizovať tvorivé fotografické dielne a semináre. Svoju činnosť začal Granus usporiadaním výstavy fotografií s názvom Stretnutie, ktorá pozostávala z profilovej prezentácie tvorby členov fotoklubu, výstava bola vizuálnym rozprávaním 14 fotografov o jedinečnosti fotografovaného okamihu a nevšednej kráse všedného dňa. Výstava sa stretla s veľkým záujmom verejnosti v meste Brezno.

Fotografi klubu Granus sa chcú verejnosti a svojim kolegom predstaviť objavovaním a zachytávaním jedinečných momentov zo života. Členmi fotoklubu Granus sú profesionálni fotografi, cestovatelia, vyznávači folklórneho umenia, výtvarníci a ľudia venujúci sa rôznym dobrodružným činnostiam i klasickým povolaniam. Tvorba Granusu je rôzneho tematického i žánrového zamerania a zaujme aj špecifickým technickým spracovaním. Fotografie majú snahu vyvolať úsmev, ale aj úctu a smútok. Zachytávajú rôzne oblasti života ľudí a krajín s ich zvykmi, tradíciami, mravmi, rozdielnou kultúrou a náboženstvom. Všetky fotografie a tvorbu členov Granusu však spája sloboda v prejave a výpovedi svetla o kráse.

Zakladajúci členovia :

Peter Berčík

Peter Halmoš

Ferdinand Hrablay

Iveta Kardhordová

Milan Kováčik

Jana Lišaníková

Martin Mastelák

Anna Nociarová

Viliam Slobodník

Alik Sojka

Martin Sojka

Ľubica Škrinárová

Anna Štulrajterová

Pavol Valent

Ján Weiss