• V roku 2012 sa zrealizovali tieto výstavy fotoklubu GRANUS alebo jeho členov:

1.    Život na brehoch Hrona; galéria Liptovského múzea v Ružomberku – január 2012
2.    Ladakh, mystika severnej Indie; autori Sojkovci; výstavisko Incheba Expo Aréna, v rámci veľtrhu cestovného ruchu a gastronómie – január 2012; Piešťanské informačné centrum – marec 2012
3.    Výstava Petra Berčíka Zdravá hora – čistá voda; Brezno, nám. M.R. Štefánika – apríl 2012
4.    Interiérová výstava Ferdinand Hrablay a Jaroslav Šurina Raz ťa vezmem k moru; Foayé štátnej opery v Banskej Bystrici
5.    Prezentácia fotoklubu a výstavy Život ne brehoch Hrona – Slovak Art Magazine č.4 – Internetový magazín o fotografii a umení – profil fotoklubu (http://www.sam-magazine.sk) – jún 2012
6.    37.ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF; Ružomberok – vystavujúci autori – P.Berčík, F. Hrablay, I. Kardhordová, A. Nociarová
7.    Účasť v Petzvalovom mapovom okruhu 2012 – fotoklub obsadil 6.miesto z celkového počtu 16 fotoklubov; výstava vybraných fotografií – Brezno, najúspešnejší autor fotoklubu – Martin Sojka (fotografia Oheň a ľad celkové delené 8.-9. miesto)
8.    Napísané svetlom – výstava vybraných autorov (Berčík, Halmoš, Hrablay, Seifert, Sojkovci, Valent) – synagóga Brezno – september 2012

  • Úspechy členov fotoklubu GRANUS v roku 2012:

1.    Anna Nociarová, Alena Sojková, Peter Berčík a Pavel Valent – umiestnenie v regionálnom kole celoštátnej súťaže AMFO 2012 (P.Berčík v špeciálnej kategórii Starnutie so sériou Postupnosť 5 získal 1.miesto). Anna Nociarová, Alena Sojková – fotografie v katalógu súťaže – celoslovenské kolo.
2.    Anna Nociarová – cena Českého zväzu fotografov za cyklus fotografií Krakowské geto, Praha (cena odovzdaná v Ružomberku na 37.ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF

  • Účasť v súťažiach v roku 2012:

1.    Strom – medzinárodný salón, orientovaný predovšetkým na krajinársku fotografiu (zaslané fotografie – Kösegi, Nociarová, Valent; do výberu sa dostala A.Nociarová; digitálne vstupy – Kardhordová, Sojka, Sojková, Slobodník; do výberu sa dostala A.Sojková)
2.    Petzvalov mapový okruh fotoklubov 2012 – celoslovenská súťaž fotoklubov a ich zostavených kolekcií, organizovaná v roku 2012 v Brezne
3.    AMFO 2012 – 40. Ročník celoslovenskej súťaže a výstavy amatérskej fotografie, organizovaná Národným osvetovým centrom (zúčastnili sa P. Berčík, P. Halmoš, I.Kardhordová, A.Nociarová, D.Seifert, A.Sojková)
4.    Trierenberg Super Circuit – medzinárodná fotografická súťaž Rakúsko – zostavenie kolekcie fotografií (Slovensko získalo zlatú medailu) – účasť A.Nociarová.

  • V roku 2012 sa tiež uskutočnili fotoklubové súťaže, workshopy a fotovýlety:

–    Najlepšia fotografia mesiaca január 2012 – téma – Zimná nálada – víťaz Jozef Pacera, fotografia Vianočná pastva
–    Nemecký vojenský cintorín Važec – február 2012 – vedený Martinom Mastelákom, exteriérový fotovýlet na tému Architektúra v krajine (víťazná fotografia – autor Martin Sojka) – následne vyhlásená celoročná súťaž na tému Historické cintoríny na Slovensku (odborný konzultant Ján Weiss) – vyhodnotenie – január 2013
–    Najlepšia fotografia mesiaca február 2012 – téma – Zamilovaní – víťaz Martin Sojka, fotografia Večerným mestom
–    Dominika – apríl 2012 – téma Štúdiový portrét – interiérové fotenie štúdiového portrétu, vedené Ankou Nociarovou – víťazná fotografia – autor Mikuláš Paučo
–    Podpoľanie – Detva – máj 2012 – téma Krajina – vedený Jozefom Pacerom, exteriérový fotovýlet
–    Workshop – máj 2012 – téma Vyšportované ľudské telo – vedený Petrom Kováčikom (fotenie profesionálneho kulturistu Petra Bellu po návrate z Majstrovstiev sveta, kde obsadil vo svojej kategórii 2.miesto)
–    Fotografický plener 2012 – Liptov – účastníci – A.Nociarová, P. Halmoš
–    Tvorivá dielňa – Heľpa 2012 – jún 2012 – koordinátor Ján Weiss, fotografie zozbierané a prezentované v BBOS (riaditeľka Palúchová)
–    Spoločenské posedenie na Glianoch – organizátor Dušan Seifert
–    Fotografie do kalendára pre rok 2013 spoločnosti ŽP Informatika
–    Banskobystrický fotomaratón – téma Architektúra mesta – účastník D.Seifert
–    Slávnostné vyhlásenie výsledkov PMOF 2012 – organizované v Brezne (na organizácii sa podieľali – P. Berčík, M. Bobák, P. Halmoš, F. Hrablay, I. Kardhordová, M.Kováčik, Ľ. Lacuška, A.Nociarová, M. Paučo, D.Seifert, A.Sojková, A.Štulrajterová, P. Valent, J. Weiss
–   Víkend s fotografiou – organizované KOC v BB – účastník D.Seifert

  • V roku 2011 sa zrealizovali tieto výstavy fotoklubu GRANUS alebo jeho členov:

1. Profilová výstava členov fotoklubu GRANUS; Múzeum SNP Banská Bystrica
2. Exteriérová výstava Brezno v premenách času; Brezno, nám. M.R.Štefánika
3. Interiérová výstava Život na brehoch Hrona; Horehronské múzeum Brezno (putovná výstava, v januári 2012 bude inštalovaná v galérii Liptovského múzea v Ružomberku)
4. Premiérová účasť v Petzvalovom mapovom okruhu 2011 – fotoklub obsadil 9.miesto z celkového počtu 17 fotoklubov; výstava vybraných fotografií – Považská Bystrica
5. V mene vetra; autorka Anna Nociarová; Múzeum SNP Banská Bystrica

  • Úspechy členov fotoklubu GRANUS v roku 2011:

1.    Alena Sojková a Martin Sojka – umiestnenie v rámci festivalu Camera Slovakia 2011 (2.miesto – súťažná kategória Ľudia a kultúra; 1. miesto, 2. miesto a cena diváka – súťažná kategória Príroda).
2.    Anna Nociarová, Peter Halmoš a Pavel Valent – umiestnenie vo finálovom výbere celoštátnej súťaže AMFO 2011.
3.    Anna Nociarová – umiestnenie v celoštátnej súťaži AMFO 2011 (1. miesto v kategórii čiernobiela fotografia; 3. miesto v kategórii farebná fotografia; cena primátora mesta Humenné).
4.   Dušan Seifert – 2. miesto v rámci banskobystrického fotomaratónu s témou „Mesto očami rodinného miláčika“.