V priestoroch synagógy budú do 14. septembra 2012 vystavovať svoje fotografie Peter Berčík, Peter Halmos, Dušan Seifert, Alena a Martin Sojkovci, Pavel Valent.

Pred vernisážou so začiatkom o 15:30 hod. sa uskutoční fotografický workshop pod vedením Anky Nociarovej. Workshop bude zameraný na prácu s modelom a externým osvetlením.

as