Záštitu nad úspešným priebehom osemnásteho ročníka Petzvalovho mapového okruhu, jednej z najprestížnejších fotografických súťaží na Slovensku, v tomto roku prevzalo mesto Brezno. Na jeho organizácii sa podieľali zástupcovia kultúrnych inštitúcií mesta, pracovníci Horehronského múzea, členovia fotoklubu Granus, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen a Slovenský zväz fotografov. Annu Nociarovú, predsedníčku fotoklubu Granus, ktorého členmi sú aj naši spolupracovníci, sme požiadali o priblíženie akcie.

Čo znamená Petzvalov mapový okruh pre fotografov a aké je jeho tohtoročné zameranie?
-Je to najdlhšie fungujúca súťaž fotoklubov na Slovensku, počíta sa medzi tie najprestížnejšie a dostať sa medzi tieto fotokluby, to je známka kvality práce fotografov. Vyhodnotenie víťazov je realizované tzv. vereným hlasovaním o každej prihlásenej fotografii vo všetkých zúčastnených fotokluboch.

Koľko fotoklubov a autorov sa prihlásilo do 18. ročníka?
-V tomto roku súťaží šesťnásť fotoklubov a každý z nich sa mal možnosť prezentovať rovnakým počtom – pätnástimi fotografiami.

Kto zastupuje váš fotoklub?
-FotoklubGranus sa v minulom roku zúčastnil tejto súťaže po prvýkrát a umiestnil sa spomedzi sedemnástich klubov na šiestom mieste. Osobne to považujem za premiérový úspech . V tomto roku sme sa zapojili do súťaže opäť a medzi najlepšie umiestnených autorov patria Martin Sojka (foto z výberu jeho tvorby), Alena Sojková, Iveta Kardhordová, ale aj ďalší – Martin Mastelák, Milan Kováčik, Peter Kováčik, Pavel Valent, Michal Bobák, Mikuláš Paučo, Dušan Seifert, Peter Berčík, Ferdinand Hrablay, Jozef Pacera a Peter Halmos.

Kde a kedy budú prezentované fotografie?
-Výstava fotografií Petzvalovho mapového okruhu bude verejnosti sprístupnená od 10. novembra 2012 v Meštianskom dome Horehronského múzea v Brezne..

Rodák zo Spišskej Belej Jozef Maximilián Petzval (1807-1891) bol matematikom, fyzikom, vynálezcom, zakladateľom modernej optiky a fotografie. Študoval geometriu v Pešti, v roku 1828 získal diplom inžiniera, v 1932 doktorát a o sedem rokov neskôr bol na tejto univerzite profesorom. V roku 1837 ho povolali do Viedne na katedru matematiky tamojšej univerzity, kde pôsobil do roku 1877.

Petzval patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti devätnásteho storočia. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického objektívu portrétneho a krajinárskeho. Objavil zákony, ktorými sa optika riadi dodnes. Po vyfotografovaní odvrátenej strany Mesiaca, kráter v blízkosti južného pólu nazvali jeho menom. Prepracoval aj optiku mikroskopov a ďalekohľadov z čias Galileiho. Vypracoval projekt osvetlenia lodí na Dunaji, skonštruoval prenosný reflektor s priemerom 1,3 metra na osvetlenie predmetov až do vzdialenosti 2,7 kilometra.

Dvojtýždenník Podbrezovan, ročník LXVII, číslo 22
Autor:Viera Kúkolová