Začiatkom septembra sa konali prehliadky kultúrnych pamiatok a prezentácie kultúrnych a prírodných hodnôt mesta a regiónu pre študentov prvých ročníkov stredných škôl. Do tohto programu sa zaradilo aj podujatie Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva. Pre účastníkov projektu z piatich štátov Európy usporiadala Turisticko-informačná kancelária v Brezne v spolupráci s Horehronským múzeom prehliadku pamiatok, súvisiacich s existenciou židovskej komunity v Brezne.

Návštevníkov pozvali do synagógy, oboznámili ich so životom breznianskej židovskej komunity v minulom storočí, previedli ich breznianskym námestím i časťou starého cintorína s hrobmi bývalých obyvateľov mesta, ktorých potomkovia v dôsledku holokaustu už tam nemohli byť pochovaní.

K aktivitám, propagujúcim hodnoty kultúrno-historického dedičstva regiónu i jeho prírodné krásy, sa v tomto týždni zaradí aj podujatie venované Svetovému dňu cestovného ruchu organizované Turisticko-informačnou kanceláriou Brezno – exteriérová výstava tvorby členov horehronského fotoklubu Granus na pôsobivom portáli vytvorenom pri mestskej zvonici na breznianskom námestí.

(aš)
Horehronie, 28.9.2010