Usporiadatelia tohto podujatia sa z roka na rok menia a tak majú možnosť ukázať sa všetky zapojené slovenské fotokluby. V roku 2010 sa do Petzvalovho okruhu zapojilo 15 fotoklubov s celkovým počtom 225 fotografií. Fotoklub GRANUS mal tú česť, že bol koncom roku 2010 prijatý do tohto zoskupenia pre rok 2011 a dostal tak možnosť preveriť si svoje profesionálne kvality.

V každom ročníku zúčastnený fotoklub prispeje 15-timi súťažnými fotografiami od minimálne troch svojich členov (od jedného člena maximálne 5-timi fotografiami) s uvedením identifikačných údajov – poradové číslo fotografie, názov domovského fotoklubu, meno autora a názov súťažnej fotografie.

Fotografie sú hodnotené bodmi od 0 do 10, pričom najnižšie hodnotenie môže obdržať fotografia, ktorá bola zaradená v niektorom z predchádzajúcich kôl súťaže alebo porušuje štatút Petzvalovho okruhu, morálne či náboženské princípy, atď. Súčet pridelených bodov od každého člena súťaže určuje konečné umiestnenie fotoklubu.

(as)
06.12.2010