Členovia fotoklubu Granus – Anna Nociarová, Iveta Kardhordová, Alenka a Martin Sojkovci, František Hereta, Peter Berčík, Mikuláš Paučo, Dušan Seifert, Peter Halmos,  Ferdinand Hrablay, Ľudovít Lacuška, Ján Weiss, Michal Bobák, Milan a Peter Kováčikovci,  opäť prezentovali viac ako sedemdesiat svojich prác na výstave „Fragmenty folklóru.“ Vernisáž sa uskutočnila 4. júla v Obvodnom úrade v Brezne za prítomnosti organizátorov a sponzorov – riaditeľky Stredoslovenského osvetového strediska Márie Palúchovej, ekonomického riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Mariana Kurčíka, starostu Obecného úradu Podbrezová Ladislava Kardhordu, komisára výstavy, ktorým bol významný slovenský fotograf Ján Krížik a priaznivcov fotografie. Fujara a ľudové piesne v podaní člena FS Mostár Martina Tesáka, navodili správnu atmosféru tomuto okamihu. Členovia klubu predstavili verejnosti svoj pohľad na život našich predkov, na ich zvyky, obyčaje, ale priblížili aj súčasnú generáciu – pokračovateľov ľudových tradícií, verne zobrazených nielen vo víre tanca. Pestrofarebnosťou jednotlivých snímok, hlavne portrétnych, poukazujú na šikovnosť slovenských výšivkárok, ktoré odlišným stvárnením vzorov nám umožňujú rýchlejšie identifikovať jednotlivé kraje, či samotné dediny.

Výstava je verejnosti sprístupnená od pondelka do piatka v čase od 8. do 15. hod. do konca júla.

 

Výstava bola spolufinancovaná z prostriedkov rozpočtu obce Podbrezová.

Logo Obec Podbrezova

Autor (zdroj): Viera Kúkolová (dvojtýždenník Železiarní Podbrezová Podbrezovan)

Foto: Iveta Kardhordová