V piatok, 19. apríla 2013 sa v priestoroch Horehronského múzea v Brezne, v tzv. Meštianskom dome, uskutočnila vernisáž výstavy Obrazy z breznianskych lesov. Výstava sa venuje činnosti spoločnosti Lesy mesta Brezno, s. r. o., výtvarne spracovanej v tvorbe členov Fotoklubu Granus Brezno – Podbrezová a prezentácii hospodárskych aktivít spoločnosti.

Miesto konania: Horehronské múzeum – Meštiansky dom, Námestie gen. M. R. Štefánika č. 13, Brezno
Usporiadateľ: BBSK – Horehronské múzeum v Brezne, Lesy mesta Brezno, s. r. o.
Trvanie výstavy: 10. 4. 2013 – 10. 5. 2013

Výstava Lesov mesta Brezno tentoraz ponúka krásy horskej prírody, ako ju vidia oči a objektívy fotoaparátov autorov z fotoklubu Granus. Inštalovaním pôsobivých, náladových fotografií lesov, pohľadov na krajinu, interiér i detaily lesa výstava približuje návštevníkom zároveň jeho estetické hodnoty. Venovaná je všetkým, ktorí majú radi les.

Tento rok je pre Lesy mesta Brezno významný z príležitosti 20. výročia založenia súčasnej spoločnosti ako novodobého nástupcu spravovateľa mestského lesného majetku. Slovami riaditeľa spoločnosti Lesy mesta Brezno, Ing. Milana Dolňana: „Nadväzujeme na históriu obhospodarovania lesov v Brezne asi od 16. storočia až po rok 1951, keď bol tento majetok odovzdaný do správy štátu. Po 42-ročnej prestávke, čo v živote lesa nie je až tak veľa, pokračujeme v starostlivosti a obnove najstarších lesných porastov, založených bývalými mestskými horármi. Od roku 1993 lesný majetok opäť patrí mestu, ktoré založilo príspevkovú organizáciu, a táto bola v roku 1998 transformovaná na súčasnú spoločnosť Lesy mesta Brezno, s. r. o.“

Foto z vernisáže:

obrazy_07 obrazy_01 obrazy_02 obrazy_03 obrazy_04 obrazy_06

Zdroj: Horehronské múzeum v Brezne
Foto: F.Hrablay, P. Berčík