Názov výstavy: Život na brehoch Hrona
Miesto konania:Horehronské múzeum – Meštiansky dom, Námestie gen. M. R. Štefánika č.13, Brezno
Usporiadateľ:BBSK – Horehronské múzeum v Brezne, Fotoklub Granus, HLP grafik, s.r.o.
Vernisáž:12. 8. 2011, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 12. 8. 2011 – 18. 9. 2011

Tvorivé stretnutie amatérskych fotografov pod vedením profesionálnych lektorov, zamerané na zachytenie života ľudí a krajiny v horehronskej oblasti, najmä v okolí Brezna, bolo uskutočnené v mesiacoch apríl – máj 2011. Cieľom tejto akcie bola dokumentácia/zobrazenie kultúrno-historických hodnôt regiónu a tiež každodenného života, spoločenských (kultúrnych, športových a i.) podujatí – tak, aby ukázali život v meste a jeho okolí, atmosféru udalostí bežného života i slávnostnejšieho významu. Spracovanie námetu je voľne ponechané na kreativitu autora od formy dokumentárnej po výtvarné poňatie. Výstava je prezentáciou tvorivých schopností fotografov – členov Fotoklubu Granus a má byť motiváciou záujmu a aj istým meradlom úrovne fotografií tohto zamerania pre širokú verejnosť.

Členmi Fotoklubu GRANUS sú profesionálni i neprofesionálni fotografi, výtvarníci, ľudia rôznych povolaní. Sú medzi nimi zrelí a známi tvorcovia i takí, čo vo fotografii ešte len hľadajú spôsob sebavyjadrenia. Aj ich tvorba je rozličného tematického a žánrového zamerania a určite zaujme i technickým spracovaním. Každá fotografia je osobitou výpoveďou o poznaní tohto kraja, pretavená tvorivými zámermi a schopnosťami autora. Napovedá čosi o pocitoch, vyvolaných daným okamihom, svetlom, atmosférou…, a tiež o potrebe podeliť sa so zážitkom.

Tlačová správa
Horehronské múzeum v Brezne