Prvý ročník fotosúťaže v rámci Marathon Banská Bystrica 2013 pozná svojich víťazov.
V kategórii emócia a šport je to Matej Kapusta s touto unikátnou cieľovou fotografiou:

Marathon BB_Matej Kapusta_foto 1.miesto

V kategórii príbeh zvíťazil Dušan Seifert, nechajme prehovoriť jeho štyri fotografie:

marathon BB_DUšan Seifert01_Príbeh 1.miesto

marathon BB_DUšan Seifert02_Príbeh 1.miesto

marathon BB_DUšan Seifert03_Príbeh 1.miesto

marathon BB_DUšan Seifert04_Príbeh 1.miesto

Víťazmi Marathon BB Tour 2013 sa stali Lucia Kamenská, Marathon BB Team a Róbert Valiček, Obal Servis Košice.

Autor: Marathon BB Team; www.marathonbb.com.