Výstava Život na brehoch Hrona bola otvorená 12. augusta za prítomnosti autorov a členov fotoklubu, ich priaznivcov a verejnosti. „Odborný tím mal neľahkú úlohu, vybrať z množstva zaslaného materiálu najlepších sto prác a zosúladiť ich do dvoch celkov – exteriérovej výstavy Premeny mesta a interiérovej, umiestnenej v komorných priestoroch meštianskeho domu, nazvanej Život na brehu Hrona,“ povedal kurátor výstavy Ferdinand Hrablay.

S dielami autorov, a zároveň členov fotoklubu, ktorý nesie historický názov tejto rieky, Pavla Maškaru, Petra Halmosa, Dušana Seiferta, Petra Berčíka, Jána Weissa, Martina Masteláka, Petra Valenta, Ferdinanda Hrablaya, Milana Kováčika, Viktórie Filipkovej, Anny Nociarovej, Ivety Kardhordovej, Štefana Vozára, Aleny Sojkovej, Martina Sojku, Jozefa Šlucha a Pavla Valenta sa tak verejnosť môže oboznámiť pri prechádzke námestím, alebo do 18. septembra v priestoroch meštianskeho domu Horehronského múzea.

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúrySR.

Autor: Viera Kúkolová