Názov výstavy: Premeny mesta
Miesto konania:Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika – priestor pod mestskou vežou
Usporiadateľ: Horehronské múzeum v Brezne, Fotoklub Granus,HLP grafik, s.r.o.,
Turisticko-informačná kancelária MsKS Brezno
Trvanie výstavy: august – september 2011

Exteriérová výstava veľkoplošných fotografií na breznianskom námestí reprezentuje vlastné pohľady fotografov – členov Fotoklubu Granus – na mesto, jeho obyvateľov a dianie v ňom, motivované historickými fotografiami zo zbierkového fondu Horehronského múzea. V konfrontácii s historickými obrazovými dokumentmi, ktoré vytvárali obsahový/námetový rámec pri súčasnej tvorbe fotografov, predstavuje výstava urbanistické zmeny historického jadra mesta i jeho širšieho okolia. Umiestnená/zavesená je na pylónoch v priestore námestia pri mestskej veži.

Tlačová správa
Horehrosnké múzeum v Brezne