Kolekciu fotografií na tému Život ľudí na brehoch Hrona členov fotoklubu GRANUS sme už na našich stránkach viackrát spomenuli. V priebehu apríla – mája 2012 nás oslovili tvorcovia online magazínu Slovak Art Magazine – SAM s možnosťou prezentovať tento dlhodobý projekt na stránkach ich časopisu. Keďže časopis propaguje fotografov a umelcov nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta, bolo pre nás potešením stať sa súčasťou obsahu 4. čísla tohto zaujímavého dielka.

Číslo venované o.i. fotoklubu GRANUS si môžete prehliadnuť tu .

Viac o magazíne a iných autoroch sa máte možnosť dozvedieť na stránkach Slovak Art Magazine .