Mesto mení svoju tvár a podoby, ľudia v ňom spôsob života. Je veľa toho, čo čas odniesol so sebou bez stopy. Hlavne posledné desaťročia sú poznamenané stavebným rozmachom. Aj v Brezne prebiehajú rekonštrukčné práce objektov, pribúdajú nové, ktoré ho síce nemenia od základu, ale menia jeho tvár.

Našťastie, podoby mesta a jeho premeny sa zachovali na starých fotografiách a pohľadniciach, ktoré tvoria súčasť zbierkového fondu Horehronského múzea. Z nich sa urobil výber tých najzaujímavejších a členovia fotoklubu dostali úlohu – prostredníctvom fotografií zaznamenať najcharakteristickejšie zmeny. Výstupom doterajších aktivít organizátorov –Turisticko-informačnej kancelárie, Horehronského múzea a fotoklubu Granus sú výstavy na historickom námestí s názvom Premeny mesta. Vyjadrujú pohľad súčasných fotografov na mesto v konfrontácii s historickými fotografiami.

Výstavy sú jednou z aktivít projektu „Podoby mesta“, ktorý bol podporený Nadáciou SPPprostredníctvom grantového programu „Dedičstvo regiónov“.

( aš )
TIK Brezno, 1.6.2011