Piešťanský fotoklub pozýva na slávnostné vyhodnotenie  XIX. ročníka Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2013  o 17:00 hod. vo veľkej sále dvorany KURSALON v Piešťanoch, Beethovenova 5.

Po samotnom vyhodnotení výsledkov bude nasledovať slávnostná vernisáž výstavy súťažných fotografií s recepciou. Celoslovenskej súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov 2013 sa zúčastnilo celkom 16 fotoklubov, z ktorých každý sa prezentuje vlastným výberom 15-tich fotografií.

plagatpetzval1

Ďalším podujatím, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch, je tradičné podujatie spojené s ukončením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch s názvom Park Foto 2013. Toto sa uskutoční na druhý deň, t.j. 21.9.2013, kde sa môžete prezentovať svojimi vytlačenými fotografiami na vyvesených sieťach v blízkej parkovej aleji. Podujatie sa každoročne teší niekoľkotisícovej návštevnosti a má obľubu v okruhu širokej verejnosti. Hodnotenie fotografií prebieha dvomi spôsobmi. Prvé je hodnotenie fotografií verejnosťou. Každý návštevník bude mať k dispozícii jeden štipec, ktorý môže odovzdať fotografii, ktorá sa mu najviac páči. Druhé hodnotenie má na starosti odborná porota. Bližšie informácie sú na stránke Piešťanského fotoklubu – http://www.pnfotoklub.sk/2013/09/03/park-foto-2013/

plagátParkfoto2013