Vyhodnotenie krajského kola súťažnej prehliadky amatérskej fotografie známej pod názvom AMFO sa pre ročník 2014 uskutoční vo štvrtok 12.júna 2014 o 16:30 hod. v priestoroch Starej radnice na námestí SNP. Výstava vybraných fotografií je realizovaná Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene a mestom Zvolen v rovnakých priestoroch a je otvorená pre verejnosť od 3. do 30. júna 2014.

AMFO 2014_pozvánka

a.s.