Vo výstavných priestoroch Múzea SNP na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici v utorok 8. februára 2011 verejnosti sprístupnili výstavu pod názvom “SPOLU”. Pozostáva z dvoch samostatných prezentácií jednotlivých fotoklubov a je profi lovou prezentáciou tvorby ich členov.

Fotoklub Granus sa predstavuje vizuálnym rozprávaním sedemnástich fotografov o jedinečnosti fotografovaného okamihu a nevšednej kráse aj naoko všedného dňa. Autori – Peter Berčík, Štefan Vozár, František Hrablay, Alenka Sojková, Martin Sojka, Iveta Kardhordová, Janka Lišaníková, Viliam Slobodník, Mikuláš Paučo, Michal Bobák, Martin Mastelák, Peter Halmoš, Pavel Valent, Milan Kováčik, Ján Weiss, Viktória Filipková a Anna Nociarová – predstavujú verejnosti fotografie ľudí i krajiny v jej mnohorakých podobách, zachytávajúc široké spektrum farieb a nálad.

Predstavujú krajinu, prostredie mesta, architektúru i pamiatky ako miesto ich skúmaní, pozorovaní metamorfóz s neutíchajúcou inšpiráciou. Predstavený je aj umelecký dokument, ktorý zobrazuje čiernobiele a monochromatické fotografie experimentujúce so subjektívnou krajinou a abstrakciou. Výstava obsahuje množstvo reportážnych fotografi í čisto a pravdivo vypovedajúcich o fotografovaných skutočnostiach, ale možno tam nájsť aj abstraktné kompozície, štúdiové akty, zátišia a športové fotografie.

Z vystavovaných fotografi í vyžaruje radosť, ale aj úcta, pokora a nostalgia. Zachytávajú rôzne oblasti života ľudí a krajín s ich vlastnými zvykmi, tradíciami, mravmi a rozdielnou kultúrou i náboženstvom. Spája ich však sloboda v prejave a výpovedi svetla o kráse. Slávnostné otvorenie za účasti autorov a usporiadateľov bolo v piatok 11. februára, výstava potrvá do 28. februára.

Anna Nociarová
Horehronie, 15.02.2011