Prvé kolo súťaže o fotografiu mesiaca v roku 2015 máme úspešne za sebou. Na tému Úsvit, súmrak svojimi fotografiami prispeli viacerí členovia nášho fotoklubu. Prvé tri miesta na základe pridelených bodov obsadili fotografie autorov – Martin Sojka, Michal Bobák a Dušan Seifert.

Ocenené fotografie:

Martin Sojka:

45x30, Sojka

Michal Bobák:

45x30, Bobák

Dušan Seifert:

45x30, Seifert

Ivan Setvák:

45x30, Setvák

Ľudovít Lacuška:

45x30, Lacuška

Mikuláš Paučo:

45x30, Paučo

a.s.