Deti ešte svoje emócie neskrývajú ako to často robíme my dospelí a tak sú vďačnými objektami fotoaparátov. Aj preto boli emócie detí, ich radosti a žiale témou fotografie mesiaca marec v našom fotoklube. Všetky zaradené fotografie boli zaujímavé, no najviac sa granusákom pozdávali zábery 1. Ľudovíta Lacušku a Aleny Sojkovej, 2. Martina Sojku a 4.Ivetky Kardhordovej. V apríli nás čaká téma Duchovno.

45x30_Lacuška_small 45x30_sojkova_small 45x30_Sojka_small 45x30_Kardhordova_small

a.s.