Fotoklub Granus sa rozhodol zoznámiť sa s novými priestormi fotoateliéru v Stredoslovenskom osvetovom stredisku na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, a to prostredníctvom workshopu pod názvom Portrét a základy svietenia. Workshop viedol člen Banskobystrického fotoklubu Kveto Šakový, ktorý sa vo fotografii venuje tomuto odboru.

Akcia sa uskutočnila 13.4.2013 a zúčastnilo sa jej 7 členov vrátane vedúcej fotoklubu Granus Anky Nociarovej. Workshop amatérskym fotografom pootvoril dvere v oblasti techník a prostriedkov svietenia a v hľadaní nových zaujímavých motívov, ktorými ľudia a ich práca určite sú.

Autor Ľudovít Lacuška:

Autor Mikuláš Paučo:

Text: Dušan Seifert
Foto: Autori