42. ročník celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2014 pokračuje krajskými kolami súťaže. Vyhodnotenie krajského kola, do ktorého spadá aj fotoklub GRANUS sa uskutočnilo 12. júna 2014 v Starej radnici na Námestí SNP vo Zvolene, v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene. Výstava fotografií je otvorená pre verejnosť od 3.do 30.júna 2014.

AMFO uvodne foto

AMFO 2014

Vyhodnotenie súťaže – krajské kolo AMFO 2014 (42.ročník):

Čiernobiela fotografia

DIPLOM a CENA

Pavel VNUČKO, Detva
Z chémie I.-IV.

Ľubomír ČINČURA, Lučenec
…skúsenosti…
…ľúbi ma? neľúbi?…
…ľúbi ma!…

 

ČESTNÉ UZNANIE

Alena SOJKOVÁ, Brezno
Val ď Orcia III.

Ján MURÍN, Závadka nad Hronom
Free

 

Farebná fotografia

DIPLOM a CENA

Ján MURÍN, Závadka nad Hronom
Dreamland

Marek NOVOTŇÁK, Banská Bystrica
poSchodová

Alica ZBORTEKOVÁ, Banská Bystrica
Svetlo toho dňa

Viliam KONTŠEK, Pliešovce
Pyreneje I., II.

 

Téma VODA

DIPLOM a CENA

Dominika KUBÁNIOVÁ, Banská Bystrica
Pokoj a čas

 

ČESTNÉ UZNANIE

Peter PINTÉR, Zvolen
Spoločenský večierok na vode I., II.

 

POROTA:

Ing. Jozef FAŠANGA, Zvolen
Peter HAAS, Banská Bystrica
Angela VIDHOLDOVÁ, Zvolen
Ľubomír VOJTEK, Zvolen

Zdroj: a.s. + Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene