Fotoklubová súťaž pokračovala svojim ďalším kolom aj v mesiaci máj 2014, tentokrát sme sa zamerali na tému Objekt v krajine. Fotografie boli rôznorodé, najviac bodov získali zábery dvoch autorov – Michala Bobáka a Aleny Sojkovej:

45x30_03_small

45x30 02_small

Ďalšie fotografie na uvedenú tému (autori Martin Sojka, Ľudovít Lacuška, František Hereta):

45x30_05_small

45x30 01_small

45x30_04_small

a.s.