AMFO 2012, regionálne kolo Banská Bystrica-Brezno

Postupujúci do krajského kola:

Čiernobiela fotografia:
Marek Odaloš – Pear, 1. miesto v kategórii
Anna Nociarová – Portrét I-II
Alena Sojková – Nomádka
Róbert Ragan – Invázia

Farebná fotografia:
Kvetoslav Šakový – Dáma v ružovom, 1. miesto v kategórii., Portrét slečny RII,
Viktória Čabanová – Krajina I
Alena Sojková – Do neba
Pavel Valent – Tunel
Róbert Ragan – Večerné mesto

Špeciálna téma:
Peter Berčík – Postupnosť 5

Zdroj Stredoslovenské osvetové stredisko